Sijoitamme energia-alan tulevaisuuteen jo tänään

FutureEnergyFund sijoittaa suoraan vihreän vetyteknologian kehitykseen sekä korkealaatuisiin tuulivoimaloihin ja aurinkopuistoihin Saksassa. FutureEnergyBonds-joukkovelkakirjoille saat kiinteää 7,5 % vuotuista korkoa. Lisäksi mahdollisuus jopa 12 % kertaluontoiseen korkomaksuun.

Isobaren
 •  
 • Kiinteä 7,5 % vuosikorko ja jopa 12 % kertakorko 5 vuoden kuluttua
 • 100 % vihreä sijoitus vetyteknologiaan, joka samalla lisää uusiutuvaa tuuli- ja aurinkoenergiaa
 • Sijoittaa Saksan uusiutuvan energian markkinoille: Euroopan tiukin sääntelykehys
 • Suora CO2 kompensaatio jo olemassa olevan tuuli- ja aurinkovoiman yhdistelmästä
 • Innovatiivista teknologiaa, sijoituksia vain parhaaseen laatuun

FutureEnergyBonds

Uusiutuva energia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan.1 FutureEnergyBonds-velkakirjat ovat 100 % vihreitä joukkolainoja, joilla pystyt sijoittamaan samalla kertaa merkittävän vihreän vetyteknologian kehitykseen ja Saksan maaperällä sijaitseviin laadukkaisiin tuulivoimaloihin ja aurinkopuistoihin. Yhdistelmä panostaa tulevaisuuden energianlähteeseen, vetyyn, ja sisältää samalla vakaan perustan tämän päivän uusiutuvan energian ratkaisuissa, joista saadaan vihreää energiaa tuon tulevaisuuden rakentamiseen. Tuottoisa sijoitus varmistaa, että olet itsekin mukana edistämässä siirtymää kestävään energiaan ja vihreään vetyyn. FutureEnergyBonds-joukkolainan kokonaissumma 55 miljoonaa euroa, joka koostuu 550 kappaleesta 100 000,00 euron FutureEnergyBonds-velkakirjoja.

Sijoittamalla FutureEnergyBonds-velkakirjoihin annat lainaa FutureEnergyFund N.V. -yhtiölle. Varoista 9 % sijoitetaan suoraan osakkuuksiin vihreän vetyteknologian kehityksen parissa toimiviin yrityksiin. FutureEnergyFund N.V. yhdistää 91 % FutureEnergyBonds-velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saaduista varoista pankkilainoihin, ja nämä varat sijoitetaan useisiin tuuli- (45,5 %) ja aurinkopuistoihin (45,5 %) Saksassa. Saat vastineeksi kiinteää 7,5 % kiinteää vuosikorkoa enimmillään 5 vuoden sijoitusajan. Tämä peruskorko varmistetaan tuuli- ja aurinkovoimasijoituksilla. Kokonaistuotto voi kasvaa tämän jälkeen merkittävästi mahdollisen, jopa 12 % kertaluontoisen bonuskoron ansiosta laina-ajan päättyessä. Tämä korko rahoitetaan suoraan vihreän vetyteknologian omistuksien myynnillä.

Tällä sivustolla annetut tiedot ovat yksinkertaistettua markkinointiaineistoa. Sijoitusmuistiossa on tarkat tiedot FutureEnergyBonds-velkakirjoista. Sijoitusta harkitsevien tulee perehtyä sijoitusmuistioon, jotta he ymmärtävät kunnolla mahdolliset riskit ja hyödyt.
 

FutureEnergyBonds-velkakirjojen ominaisuudet
 • Korko

  Kiinteä 7,5 % vuosikorko, maksetaan neljännesvuosittain

 • Enimmäisduraatio

  5 vuotta

 • Liikkeeseenlaskun kokonaisarvo

  55 000 000 € (550 FutureEnergyBonds-velkakirjaa)

 • Yhden joukkovelkakirjan nimellisarvo

  100 000 € (sata tuhatta euroa)

 • Valuutta

  Euro (€)

 • Merkintäkulut

  Ei peritä

 • 100 % lunastussumma

  Kyllä

 • Bonuskorko

  Kyllä, kertaluonteinen, jopa 12 %

  i
  Bonuskorko - Lisäinformaatio

  Vihreän vetyteknologian sijoitusten arvonnoususta syntyvä voitto jaetaan osittain velkakirjasijoittajille pro rata -suhteessa. Tähän voittoon voidaan päästä myymällä vihreän vetyteknologian omistukset FutureEnergyBonds-joukkolaina-ajan päättyessä. Kyseessä on siis kertaluontoinen korko, joka riippuu siitä, kuinka paljon voittoa saadaan, kun vihreän vetyteknologian omistukset myydään 5 vuoden kuluttua. Mahdollisia korkoskenaarioita on kolme: A 0 %, B 7,7 % ja C 12 %.

Kubussen

Sijoitusperusteet

Vety
 • Vihreä vety

  Vedyn tukeminen tulevaisuuden energiaratkaisuna.

  i
  Vihreä vety - Lisäinformaatio

  Vety on tulevaisuuden ratkaisu liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Vihreä vety tai ”uusiutuva vety” on uusiutuvasta lähteestä saatavaa vetyä, joka tuotetaan kestävää energiaa hyödyntäen. Valitettavasti suurin osa vedystä tuotetaan toistaiseksi fossiilisten polttoaineiden avulla. Melkein kaikkea maailmassa nykyisin tuotettavaa vetyä kutsutaan siksi ”harmaaksi vedyksi”. Harmaan vedyn tuotanto maksaa tällä hetkellä noin 1 euron per kilo. Hinta on selvästi edullisempi kuin vihreän vedyn tuotantokustannus, 3–6 euroa per kilo. Teknologian odotetaan helpottavan tilannetta siten, että vihreän vedyn kustannus laskee kilpailukykyiselle tasolle 1–1,5 euroon per kilo (perustuen TNO2 ja McKinsey&Companyn raportteihin3).

  Tärkein vihreän vedyn tuotantotapa on (uusiutuvaa energiaa hyödyntävä) elektrolyysi, jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Käytännössä vihreä vety tuotetaan elektrolyysilaitteistoilla. Elektrolyysilaitteistojen teknologiaa muuttamalla, parantamalla ja tehostamalla vihreää energiaa voidaan tuottaa kilpailukykyiseen hintaan.4 FutureEnergyFund sijoittaa suoraan yrityksiin, jotka kehittävät juuri näitä ratkaisuja.

  Jos lisäksi vihreää energiaa on runsaasti saatavilla (FutureEnergyFund sijoittaa suoraan myös tuuli- ja aurinkovoimaan), uudet, paremmilla prosesseilla varustetut tehokkaat järjestelmät pystyvät tuottamaan vihreää vetyä 1–1,5 euron kilohintaan jo 3–10 vuoden kuluessa.5 

 • Tavoite

  Sijoittaa suoraan vihreää vetyteknologiaa kehittäviin ja elektrolyysiä parantaviin yrityksiin ja/tai startupeihin.

  i
  Tavoite - Lisäinformaatio

  Ensisijainen tavoite on sijoittaa suoraan vihreän vetyteknologian kehittäjäyrityksiin, jotka keskittyvät elektrolyysilaitteistojen parantamiseen vihreän vedyn tuottamiseksi edullisemmin.4 FutureEnergyFund sijoittaa sellaisten yritysten osakkuuksiin, jotka mahdollistavat tämän kehityksen.

 • Vety-yritys

  Sijaitsee Saksassa ja/tai muussa Euroopan maassa, ja soveltaa teknologiaa tietyille alueille.

  i
  Vety-yritys - Lisäinformaatio

  Teknologia soveltuu seuraaville alueille:

  • Sähkön varastointi
  • Power-to-Gas
  • Teollisuusratkaisut
  • Power-to-Heat
  • Liikkumisen ratkaisut
  • Tutkimus
 • Kertaluontoinen bonuskorko

  Mahdollisia skenaariota on kolme:
  A 0%,
  B 7.7%
  C 12%.

  i
  Kertaluontoinen bonuskorko - Lisäinformaatio

  Vihreän vetyteknologian sijoitusten arvonnoususta syntyvä, 5 vuoden laina-ajan päätteeksi myytävistä osakkuuksista saatava voitto jaetaan osittain velkakirjasijoittajille pro rata -suhteessa. Kyseessä on kertasuoritus, johon liittyy kolme mahdollista kiinteäkorkoista skenaariota.

Tuulivoima
 • Tuulivoimalat (Saksassa, maalla)

  1. Olemassa olevia, sähköverkkoon liitettyjä tuuliturbiineja. Toiminnassa korkeintaan 12 vuotta.
  2. Uusia kehitysvaiheessa olevia, valmistuvia tuuliturbiineja, joita ei vielä ole liitetty verkkoon.

  i
  Tuulivoimalat (Saksassa, maalla) - Lisäinformaatio

  Uusiin, kehityksen loppuvaiheessa oleviin (rakennuslupa saatu) turbiineihin liittyy rakennus- ja kehitysriski, kunnes ne on saatu liitettyä sähköverkkoon. Etuna on se, että hinta on tällöin edullisempi. Näin tuotto on suhteessa korkeampi.

 • Tuuliturbiinivalmistajat

  Top 5 -valmistajat ja/tai 12 muuta valmistajaa.

  i
  Tuuliturbiinivalmistajat - Lisäinformaatio

  Valmistajat eroavat toisistaan teknologian laadun ja takuiden suhteen. Kun sijoitetaan Top 5 -valmistajiin (Enercon, Vestas, Siemens, Nordex ja General Electric), varmuus teknologian vakaasta toiminnasta ja käyttövarmuudesta on suurin. Muut 12 valmistajaa (Vensys Energy, NEG-Micon, AN-Bonus, Gamesa, Senvion, Fuhrländer, Leitwind, Lagerwey, ENO, Südwind, Kenersys ja Dewind) valmistavat myös hyvin toimivia tuuliturbiineja, mutta varmuus ei yllä samalle tasolle kuin Top 5  yhtiöissä. Toisaalta hinnat ovat edullisempia ja mahdollinen tuotto siten korkeampi.

 • Energialainsäädäntö

  EEG 2017 ja/tai huutokauppajärjestelmä.

  i
  Energialainsäädäntö - Lisäinformaatio

  Saksan Erneuerbare Energien Gesetz 2017 -säädös takaa tämän järjestelyn puitteissa rakennetuille tuuliturbiineille kiinteän kWh-hinnan 20 vuoden ajan sähköverkkoon liittämisestä laskettuna.6 Uudet EEG-järjestelyn versiot tarjoavat huutokauppajärjestelmän, jossa kiinteä kWh-hinta määräytyy huutokaupalla. Myös tämä kiinteä hinta pysyy voimassa periaatteessa 20 vuotta, mutta se arvioidaan uudelleen 5 vuoden välein, jolloin kWh-hinta voi nousta tai laskea.7

 • Toivottu tuulivoimainvestointien kokonaiskapasiteetti

  Noin 78,1 GWh vuodessa.

Aurinkovoima
 • Aurinkopuistot (Saksassa, maalla)

  Olemassa olevia, sähköverkkoon liitettyjä aurinkopuistoja (aurinkosähkö, PV). Toiminnassa korkeintaan 12 vuotta.

  i
  Aurinkopuistot (Saksassa, maalla) - Lisäinformaatio

  Kaikki hankkeisiin liittyvät oikeudet, kuten luvat, maankäyttösopimukset, projektisopimukset (esim. aurinkopaneelien toimitus, huolto ja ylläpitosopimukset) ovat kunnossa ja voimassa.

 • Aurinkopuistovalmistajat

  Huippuvalmistajat ja/tai yleisesti käytetyt valmistajat.

  i
  Aurinkopuistovalmistajat - Lisäinformaatio

  Valmistajat eroavat toisistaan teknologian laadun suhteen. Huippuvalmistajilla varmuus teknologian vakaasta toiminnasta ja käyttövarmuudesta on suurin. Laatuerot eivät kuitenkaan ole kovin suuria aurinkosähköteknologiassa. Yleisesti käytetyt valmistajat toimittavat myös hyvin toimivia aurinkopaneeleja. Keskeistä on paneelien tarjoaman energian vähimmäiskapasiteetti. Aurinkopuistoissa, joissa sama kapasiteetti saadaan hankittua alemmin kustannuksin, mahdollinen tuotto on suurempi. Ratkaisut tehdään kapasiteetin pohjalta.

 • Energialainsäädäntö

  EEG 2017 ja/tai huutokauppajärjestelmä.

  i
  Energialainsäädäntö - Lisäinformaatio

  Saksan Erneuerbare Energien Gesetz 2017 -säädös takaa tämän järjestelyn puitteissa rakennetuille aurinkovoimaloille kiinteän kWh-hinnan 20 vuoden ajan sähköverkkoon liittämisestä laskettuna.8 Uudet EEG-järjestelyn versiot tarjoavat huutokauppajärjestelmän, jossa kiinteä kWh-hinta määräytyy huutokaupalla. Myös tämä kiinteä hinta pysyy voimassa periaatteessa 20 vuotta, mutta se arvioidaan uudelleen 5 vuoden välein, jolloin ostohinta voi nousta tai laskea.9

 • Toivottu aurinkovoimainvestointien kokonaiskapasiteetti

  Noin 105 GWh vuodessa.

FutureEnergyFund

FutureEnergyFund tekee parempaan ympäristöön sijoittamisesta helppoa ja houkuttelevaa. FutureEnergyBonds-velkakirjoilla sijoittajat sijoittavat sekä vihreän vedyn kehitykseen että suoraan saksalaiseen tuuli- ja aurinkovoimaan, jotka tarjoavat vihreää energiaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Houkutteleva, tuottoisa sijoitus tukee siirtymää kestävään, vihreään ja edulliseen energiaan.

Siirtyminen kestäväpohjaiseen energiaan

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta. Vain siten voimme säilyttää maapallon sellaisena kuin sen tunnemme ja jättää maailman sellaisena myös tuleville sukupolville. Kestävään energiaan siirtymisen tukeminen on mielestämme erittäin tärkeää. Mitä paremmin ihmiset sitoutuvat tähän tavoitteeseen, sitä nopeammin pystymme saamaan suuren vaikutuksen laajentamalla vihreän vedyn tarjontaa ja kiihdyttämällä energiasiirtymää.

Kyllä, lähettäkää minulle lisätietoja.

Täytä yhteystietosi tähän, niin lähetämme sinulle esitteen ja sijoitusmuistion sähköpostilla.

 • Ison-Britannian kansalaiset, napsauttakaa tästä, kun haluatte lisätietoja.

Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse (virka-aikana klo 9 a.m. – 5 p.m. CET), sähköpostilla tai WhatsAppilla. Käytä tapaa, joka sinulle on kätevin. Asiakaspalvelumme on käytettävissäsi ja auttaa sinua mielellään.

 • Sähköposti
 • WhatsApp +31 (0) 6 30 49 71 28 +31 (0) 6 30 49 71 28

  Jätä sähköpostiosoitteesi WhatsAppilla, niin lähetämme sinulle mahdollisimman pian esitteen ja sijoitusmuistion. Voit myös jättää meille viestin, niin soitamme sinulle takaisin haluamaasi aikaan.

Kubussen

WindShareFund

WindShareFund on FutureEnergyFundin perustaja. Hollantilainen yhtiö perusti ensimmäisen sijoitusrahastonsa huhtikuussa 2015. Rahasto sijoittaa saksalaiseen tuulivoimaan. WindShareFund on perustanut neljä rahasto, jotka palvelevat yli 1500 sijoittajaa 29 400 joukkovelkakirjalla. Yhtiö on investoinut noin 25 miljoonaa euroa tuuliturbiineihin Saksassa. ClimateBond -lainojen liikkeeseenlasku CSSF: n hyväksymällä esitteellä saatiin onnistuneesti päätökseen 1. heinäkuuta 2021.10

WindShareFund

Climate Center Mariëndaal

FutureEnergyFundia hoidetaan Alankomaissa sijaitsevasta, Climate Center Mariëndaalista käsin. Keskusta kehittää WindShareFund. Climate Center Mariëndaal on liike-elämän, valtioiden, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettu ilmastokeskus ja (yritysten) kohtaamispaikka, jonka keskiössä on kestävä kehitys laajasti käsitettynä.11

Climate Center Mariëndaal

Kestävän kehityksen tavoitteet

FutureEnergyFund toimii suoraan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.12 Kaksi konkreettista tuettua tavoitetta liittyvät ilmastotoimiin ja edulliseen, puhtaaseen energiaan. Haluatko olla mukana tässä toiminnassa ja saada houkuttelevaa korkoa sijoituksellesi? Rekisteröidy siinä tapauksessa saman tien.

Kestävän kehityksen tavoitteet
 1. IRENA, Global Energy Transformation, A Roadmap to 2050, irena.org.
 2. TNO, From Grey and Blue to Green Hydrogen, tno.nl and TNO, Ten Things you need to know about Hydrogen, tno.nl.
 3. McKinsey&Company, Energy Insights Hydrogen, mckinseyenergyinsights.com and McKinsey&Company, Global Energy Perspective 2021, mckinsey.com.
 4. Roland Berger, Bringing Hydrogen into the Mix: Opportunities for Growth, rolandberger.com and Roland Berger, Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities Vol. 2, rolandberger.com.
 5. Industry & Energy, Nel targets hydrogen price to 1.5 dollar per kilo by 2025, industryandenergy.eu.
 6. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 7. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 8. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 9. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 10. WindShareFund website, windsharefund.com.
 11. Climate Center Mariëndaal website, climatecentermariendaal.com.
 12. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development Goals, sdgs.un.org/goals.

Riskit

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskejä. Kun sijoitat FutureEnergyBonds-velkakirjoihin, altistut liikkeeseenlaskijaan liittyvälle riskille. Sen seurauksena saatat menettää sijoittamasi summan (osittain). On myös olemassa riski, että emme pysty maksamaan sinulle korkoja (tai osaa niistä) tai mahdollista tuotonjakoa, tai että et löydä ostajaa FutureEnergyBonds-velkakirjoillesi, mikäli haluat luopua niistä ennen niiden erääntymistä. Katso sijoitusmuistiosta tarkemmat tiedot riskeistä ja hyödyistä.