Privacy statement

WindShareFund verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door WindShareFund.

1.1 - Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

1.2 - Van wie verwerkt WindShareFund persoonsgegevens?

WindShareFund verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • Deelnemers van WindShareFund
  • Mensen die interesse tonen in producten en diensten van WindShareFund
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

1.3 - Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van WindShareFund verwerken persoonsgegevens in de administratieve applicatie van WindShareFund en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het deelnemer-/vraagvolgsysteem. WindShareFund verwerkt uw persoonsgegevens en is hiervoor verantwoordelijk.

1.4 - Waarvoor verwerkt WindShareFund persoonsgegevens?

Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en/of zorg dragen voor de door u verzochte dienstverlening. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Wil u niet (meer) benaderd worden door WindShareFund? Dan kun u dit aangeven door onderaan de betreffende mail uw afmelding door te geven. Natuurlijk kan u ons ook bellen of mailen, dan zorgen wij voor het uitschrijven.

1.5 - Verwerkt WindShareFund ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. WindShareFund controleert actief of gegevens die volgens de wet niet mogen worden opgeslagen, dan ook niet worden geregistreerd.

1.6 - Hoe gaat WindShareFund met mijn persoonsgegevens om?

U persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik in onze bedrijfsprocessen.

1.7 - Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Medewerkers die handelingen of taken voor u moeten verrichten en u daarvan op de hoogte moeten houden kunnen bij uw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de administratie en de systeembeheerders bij uw persoonsgegevens. Dit voor zover noodzakelijk in de werking van onze bedrijfsprocessen.

1.8 - Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw overeenkomst worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals gebruikersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor wet- en regelgeving noodzakelijk gegevens een bepaalde periode (7 jaar) te bewaren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Bij de verwerking van persoonsgegevens is WindShareFund gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Voor overige gegevens geldt een maximale termijn van 1 jaar.

1.9 - Kan ik zien welke gegevens WindShareFund van mij verwerkt?

Ja, WindShareFund kan u volledige inzage geven in de gegevens die voor u zijn verwerkt.

1.10 - Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door WindShareFund, kunt u contact opnemen met WindShareFund via info@WindShareFund.com.

1.11 - OPT-OUT

Bij alle ongevraagde informatie die wij u toesturen, kunt u aangeven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.

1.12 - Wijzigingen privacy beleid

WindShareFund behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de diensten van WindShareFund te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen.