Vi investerer i dag i fremtidens energi

FutureEnergyFund investerer direkte i udviklingen af grøn brintteknologi samt i vindmøller og solparker af høj kvalitet i Tyskland. Med FutureEnergyBonds får du en fast rente på 7,5 % pr. år. Plus en mulig engangsrente som bonus på op til 12 %.

Isobaren
 •  
 • 7,5 % i fast årlig rente og engangsrente som bonus på op til 12 % efter 5 år
 • 100 % grøn investering i brintteknologi kombineret med øget investering i bæredygtig vind- og solenergi
 • Investering i det tyske marked for vedvarende energi: det stærkest regulerede marked i Europa
 • Direkte CO2-kompensation ved at kombinere med eksisterende investering i vind og sol
 • Innovativ teknologi og kun investering i den højeste kvalitet

FutureEnergyBonds

Den vedvarende energi udvikler sig mere i dag end nogensinde før.1 FutureEnergyBonds er 100 % grønne obligationer, der giver dig mulighed for at investere i en kombination af den store udvikling inden for grøn brintteknologi samt vindmøller af høj kvalitet og solparker placeret på land i Tyskland. En kombination af selve fremtiden for vores energiforsyning inden for brint og en stabil base i de nuværende vedvarende energiløsninger, der producerer den grønne energi til at skabe fremtiden. En rentabel investering, der sikrer dit personlige bidrag til omstillingen til mere bæredygtig energi og grønt brint. FutureEnergyBonds er tilgængelige med en samlet fondsstørrelse på EUR 55 mio. med 550 FutureEnergyBonds på hver EUR 100.000,00 hver.

Når du deltager i FutureEnergyBonds, yder du et lån til FutureEnergyFund N.V. 9 % af midlerne investeres direkte i virksomheder, der arbejder med at udvikle grøn brintteknologi. FutureEnergyFund N.V. kombinerer 91 % af provenuet fra FutureEnergyBonds-udstedelsen med banklån for at investere i flere vindmølleparker (45,5 %) og solparker (45,5 %) i Tyskland. Du får en fast rente på 7,5 % om året over en periode på maksimalt 5 år. En basisrente, der sikres ved investering i vind og sol. Det samlede afkast kan dog efterfølgende forhøjes med en potentiel engangsbonus på op til 12 % ved udløbet af løbetiden som et direkte resultat af salget af andelene i grøn brintteknologi.

Oplysningerne på dette websted er forenklet reklameindhold. Investeringsprospektet indeholder mere detaljerede oplysninger om FutureEnergyBonds. Potentielle investorer bør læse investeringsprospektet for fuldt ud at forstå de mulige risici og fordele.

FutureEnergyBonds characteristics
 • Rente

  7,5 % fast rente, årligt med kvartalsvise betalinger

 • Maksimal løbetid

  5 år

 • Samlet obligationsudstedelse

  EUR 55.000.000 (550 FutureEnergyBonds)

 • Nominel værdi pr. obligation

  EUR 100.000 (hundrede tusind euro)

 • Valuta

  Euro (€)

 • Emissionsomkostninger

  Ingen, undtaget

 • Indløsning 100%

  Ja

 • Bonusrente

  Ja, én gang op til 12 %

  i
  Bonusrente - Yderligere Information

  Tilgængelig fortjeneste, der kommer direkte fra den øgede værdi af investeringen i grøn brintteknologi og som deles pro rata blandt deltagerne. Denne fortjeneste kan opnås ved at sælge andelene i grønne brintteknologivirksomheder, når løbetiden for FutureEnergyBonds udløber. Derfor er det en engangsbaseret rentebetaling afhængigt af den nøjagtige fortjeneste, der opnås ved at sælge deltagelsen i udviklingen af grøn brintteknologi efter 5 år. Der er tre mulige rentescenarier: A 0 %, B 7,7 % og C 12 %.

Kubussen

Investeringskriterier

Brint
 • Grøn brint

  Støt brint som en fremtidig energiløsning.

  i
  Grøn brint - Yderligere Information

  Brint er den fremtidige energiløsning inden for mobilitet, opvarmning og industri. Grønt brint, også kaldet for "vedvarende brint", er brint, der kommer fra en vedvarende kilde og som produceres med bæredygtig energi. Desværre produceres det meste brint i øjeblikket stadig ved hjælp af fossile brændstoffer. Næsten alt det brint, der for tiden produceres over hele verden, er derfor såkaldt "grå brint". Grå brint kan i øjeblikket produceres for ca. 1 euro pr. kg. Dette er langt billigere end grøn brint, der koster 3 til 6 euro pr. kg. Teknologien burde facilitere situationen, hvor grøn brint kan blive konkurrencedygtig på omkring 1 til 1,5 euro pr. kg (baseret på rapporter fra TNO2 og McKinsey & Company3).

 • Mål

  At investere direkte i grønne brintteknologivirksomheder og/eller opstartsvirksomheder med det formål at forbedre elektrolyse.

  i
  Mål - Yderligere Information

  Det primære mål er at investere direkte i grønne brintteknologivirksomheder med fokus på at forbedre elektrolysatorer til at producere grøn brint ved lavere omkostninger.4 FutureEnergyFund vil investere i deltagelsen i virksomheder, der muliggør denne udvikling.

 • Brintvirksomheder

  Baseret i Tyskland og/eller andre europæiske lande og med teknologi, der er relevant for bestemte områder.

  i
  Brintvirksomheder - Yderligere Information

  Teknologi inden for områderne:

  • Elektricitetslagring
  • P2G (Power-to-Gas)
  • Industriløsninger
  • P2H (Power-to-Heat)
  • Mobilitetsløsninger
  • Forskning
 • Engangsbaseret fast bonusrente

  Der er 3 scenarier:
  A 0%,
  B 7.7%
  C 12%.

  i
  Engangsbaseret fast bonusrente - Yderligere Information

  Den tilgængelige fortjeneste direkte fra den øgede værdi af investeringen i grøn brintteknologi efter salg af deltagelsen ved udløbet af løbetiden på de 5 år fordeles pro rata blandt deltagerne. Dette er en engangsbetaling med tre mulige fastrentescenarier.

Vind
 • Vindmøller (i Tyskland, på land)

  1. Eksisterende vindmøller, der er på strømnettet og som producerer energi. Har været i drift i højst 12 år.
  2. Nye møller, der er under udvikling, endnu ikke tilsluttet elnettet og som skal færdiggøres.

  i
  Vindmøller (i Tyskland, på land) - Yderligere Information

  Med nye vindmøller i de afsluttende udviklingsfaser (byggetilladelse er udstedt) er der en konstruktions- og udviklingsrisiko, indtil vindmøllerne rent faktisk er forbundet til elnettet. Fordelen er, at det er muligt at købe til lavere omkostninger. Derfor er afkastet relativt set højere.

 • Vindmølleproducenter

  Top 5 og/eller 12 andre brands

  i
  Vindmølleproducenter - Yderligere Information

  Der er forskelle imellem producenterne med hensyn til kvaliteten af teknologien og de tilbudte garantier. Ved investering i Top 5: Enercon, Vestas, Siemens, Nordex eller General Electric. Der er størst garanti for stabil fungerende teknologi og tilgængelighed. De 12 andre brands er Vensys Energy, NEG-Micon, AN-Bonus, Gamesa, Senvion, Fuhrländer, Leitwind, Lagerwey, ENO, Südwind, Kenersys og Dewind, som har også velfungerende vindmøller, men hvor sikkerheden er mindre end blandt Top 5. Imidlertid er købsomkostningerne lavere og det potentielle afkast dermed højere.

 • Energilovgivning

  EEG 2017 og/eller auktionssystem.

  i
  Energilovgivning - Yderligere Information

  Den tyske lov Erneuerbare Energien Gesetz 2017 garanterer, at vindmøllerne er bygget på basis af denne ordning med henblik på et bestemt køb med en fast kWh-pris i en periode på 20 år fra tilslutning til elnettet.6 Nyere varianter af EEG muliggør et auktionssystem, hvor prisen på det fastlagte kWh-køb bestemmes ved hjælp af en auktion. I princippet gælder denne faste pris også i 20 år, men den evalueres hvert 5. år, hvilket betyder, at kWh-prisen kan falde eller stige.7

 • Ønsket samlet kapacitet for vindinvestering

  Cirka 78,1 GWh årligt.

Solenergi
 • Solparker (i Tyskland, på land)

  Eksisterende solparker/solceller (PV), der er tilsluttet strømnettet og som producerer energi. Har været i drift i højst 12 år.

  i
  Solparker (i Tyskland, på land) - Yderligere Information

  Alle projektrettigheder, som f.eks. tilladelser, arealanvendelsesaftaler, projektaftaler (f.eks. solcelleforsyningsaftaler, service- og vedligeholdelsesaftaler osv.), findes og gyldige.

 • Solparkproducenter

  De største brands og/eller ofte anvendte brands.

  i
  Solparkproducenter - Yderligere Information

  Der er forskelle mellem producenterne mht. kvaliteten af teknologien. Blandt de største brands er der størst sikkerhed for stabilt fungerende teknologi og tilgængelighed. Forskellene i kvalitet er dog ikke særligt store inden for solteknologi. De oftest anvendte brands har også velfungerende solpaneler. Det handler mest om minimumskapaciteten af den energi, som de kan levere. Købsomkostningerne er lavere, og det potentielle afkast er højere for solparker, der koster mindre og har samme kapacitet. Kapaciteten er det vigtigste.

 • Energilovgivning

  EEG 2017 og/eller auktionssystem.

  i
  Energilovgivning - Yderligere Information

  Den tyske lov Erneuerbare Energien Gesetz 2017 garanterer, at solanlæg er bygget på basis af denne ordning med henblik på et bestemt køb med en fast kWh-pris i en periode på 20 år fra tilslutning til elnettet.8 Nyere varianter af EEG muliggør et auktionssystem, hvor prisen på det fastlagte kWh-køb bestemmes ved hjælp af en auktion. I princippet gælder denne faste pris også i 20 år, men den evalueres hvert 5. år, hvilket betyder, at købsprisen kan falde eller stige.9

 • Ønsket samlet kapacitet for solinvestering

  Cirka 105 GWh årligt.

FutureEnergyFund

FutureEnergyFund gør det enkelt og attraktivt at investere i et bedre miljø. Med FutureEnergyBonds investerer deltagerne i udviklingen af grøn brint kombineret med direkte investering i vindmøller og solparker i Tyskland med det formål at tilvejebringe forsyningen af grøn energi til at kunne skabe en bæredygtig fremtid. En attraktiv, rentabel investering går hånd i hånd med at kunne bidrage til omstillingen til bæredygtig, grøn og billig energi.

Omstillingen til bæredygtig energi

Det er afgørende for vores fremtid at reducere CO2-udledningen for at opretholde planeten Jorden, som vi kender den i dag, og give den videre til de fremtidige generationer. Vi anser det for at være meget vigtigt at bidrage til omstillingen til bæredygtig energi. Jo flere mennesker, der er forpligtet til denne mission, jo hurtigere kan vi påvirke udvidelsen af den grønne brintforsyning og fremskynde energiomstillingen.

Ja tak, send gerne flere informationer.

Angiv dine kontaktoplysninger her, og du vil så modtage brochuren og investeringsprospektet direkte via e-mail.

 • Hvis du har bopæl i Storbritannien, skal du klikke her for at anmode om informationer

Du er velkommen til at kontakte os telefonisk (i kontortiden fra kl. 9 a.m. til kl. 5 p.m. CET), via e-mail eller via WhatsApp, når det end passer dig. Vores kundeserviceteam står til din rådighed og hjælper dig hellere end gerne.

 • E-mail
 • WhatsApp +31 (0) 6 30 49 71 28 +31 (0) 6 30 49 71 28

  Send din e-mailadresse via WhatsApp, og du vil så modtage brochuren og investeringsprospektet hurtigst muligt. Du kan også sende os en besked, om at vi skal ringe tilbage til dig på et ønsket tidspunkt.

Kubussen

WindShareFund

WindShareFund lod sig inspirere af initiativet bag FutureEnergyFund. Dette hollandske selskab åbnede deres første investeringsfond i april 2015 og investerede i vindenergi i Tyskland. WindShareFund realiserede fire fonde med mere end 1.500 deltagere og 29.400 obligationer. Virksomheden investerede ca. EUR 25 mio. i vindmøller i Tyskland. Udstedelsen af ​​ClimateBonds med CSSF-godkendt Prospekt blev fuldført den 1. juli 2021.10

WindShareFund

Climate Center Mariëndaal

FutureEnergyFund forvaltes fra Climate Center Mariëndaal i Holland, som i øjeblikket er i gang med at blive udviklet af WindShareFund. Climate Center Mariëndaal samarbejder her med erhvervslivet, regeringer, vidensinstitutioner og andre interessenter om at skabe et klimacenter og mødested (for virksomheder), hvor det centrale er bæredygtig udvikling i bred forstand.11

Climate Center Mariëndaal

Mål for bæredygtig udvikling

FutureEnergyFund bidrager direkte til FN's mål for bæredygtig udvikling.12 To af de konkrete målsætninger, der støttes, involverer klimahandling og billig, ren energi. Ønsker du at deltage i disse aktiviteter og have et attraktivt afkast på din investering? Så skal du tilmelde dig nu.

Mål for bæredygtig udvikling
 1. IRENA, Global Energy Transformation, A Roadmap to 2050, irena.org.
 2. TNO, From Grey and Blue to Green Hydrogen, tno.nl and TNO, Ten Things you need to know about Hydrogen, tno.nl.
 3. McKinsey&Company, Energy Insights Hydrogen, mckinseyenergyinsights.com and McKinsey&Company, Global Energy Perspective 2021, mckinsey.com.
 4. Roland Berger, Bringing Hydrogen into the Mix: Opportunities for Growth, rolandberger.com and Roland Berger, Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities Vol. 2, rolandberger.com.
 5. Industry & Energy, Nel targets hydrogen price to 1.5 dollar per kilo by 2025, industryandenergy.eu.
 6. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 7. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 8. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 9. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 10. WindShareFund website, windsharefund.com.
 11. Climate Center Mariëndaal website, climatecentermariendaal.com.
 12. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development Goals, sdgs.un.org/goals.

Risici

Alle investeringer indebærer finansielle risici. Investering i FutureEnergyBonds udsætter dig som debitor for risiko. Som følge heraf kan du miste (en del af) din investeringskapital. Der er også risiko for, at vi ikke kan udbetale (det fulde beløb af) renterne eller den potentielle overskudsdeling, eller at du ikke kan finde en køber i tilfælde af, at du ønsker at sælge dit engagement inden udløbet af FutureEnergyBonds. Der henvises til investeringsprospektet for en detaljeret oversigt over risici og fordele.