Vi investerer i fremtidens energi i dag

FutureEnergyFund investerer direkte i utviklingen av grønn hydrogen teknologi, og i vindturbiner og solenergianlegg av høy kvalitet, i Tyskland. Med FutureEnergyBonds mottar du en fast rente på 7,5 % i året. Pluss en mulig engangs bonusrente på inntil 12%.

Isobaren
 •  
 • 7,5% fast årlig rente og engangsrente opp til 12% etter 5 år
 • 100% grønn investering i hydrogenteknologi, samtidig som den øker fornybar energi fra vind og sol
 • Investering i det tyske markedet for fornybar energi: det sterkeste reguleringsregimet i Europa
 • Direkte CO2-kompensasjon ved å kombinere med eksisterende vind og sol
 • Innovativ teknologi som kun investerer i høyeste kvalitet

FutureEnergyBonds

Fornybar energi utvikler seg sterkere enn noen gang.FutureEnergyBonds er 100% grønne obligasjoner som gjør det mulig for deg å investere i en kombinasjon av kraftig utvikling av grønn hydrogenteknologi, sammen med vindturbiner og solcelleparker av høy kvalitet på land, i Tyskland. En kombinasjon av hydrogen, fremtidens energi, på et stabilt grunnlag av nåværende fornybare energiløsninger som produserer grønn energi og dermed legger til rette for denne fremtiden. En lønnsom investering som sørger for at du bidrar personlig til overgangen til bærekraftig energi og grønn hydrogen. FutureEnergyBonds er tilgjengelig for en samlet fondsstørrelse på € 55 millioner; 550 FutureEnergyBonds, € 100 000,00 hver.

Når du deltar i FutureEnergyBonds, gir du et lån til FutureEnergyFund N.V. 9% av midlene investeres direkte i interesser i selskaper som arbeider med å utvikle grønn hydrogenteknologi. FutureEnergyFund N.V. kombinerer 91% av provenyet fra utstedelsen av FutureEnergyBonds med banklån for å investere i flere vindturbin- (45,5%) og solcelle- (45,5%) -parker i Tyskland. Du vil motta 7,5% fast rente p.a. over en periode på maksimalt 5 år. Dette er en basisrente som er sikret av investeringer i vind- og solenergi. Totalavkastningen kan deretter økes med en potensiell engangs bonusrente på opptil 12% ved utgangen av løpetiden, som et direkte resultat av å selge interessene i grønn hydrogenteknologi.

Informasjonen på dette nettstedet er forenklet reklame. Tilbudsdokumentet inneholder detaljert informasjon om FutureEnergyBonds. Potensielle investorer bør lese tilbudsdokumentet slik at de forstår de potensielle risikoene og fordelene fullt ut.
 

Egenskaper ved FutureEnergyBonds
 • Rente

  7,5%, fast p.a., med kvartalsvise utbetalinger

 • Maksimal løpetid

  5 år

 • Total obligasjonsutstedelse

  € 55 000 000 (550 FutureEnergyBonds)

 • Nominell verdi per obligasjon

  € 100 000 (ett hundre tusen euro)

 • Valuta

  Euro (€)

 • Utstedelseskostnader

  Ingen, fritak

 • Innløsning 100 %

  Ja

 • Bonusrente

  Ja, engangs, opptil 12%

  i
  Bonusrente - Ytterligere informasjon

  Tilgjengelig gevinst som kommer direkte fra den økte verdien av investeringen i grønn hydrogenteknologi, utbetales delvis og forholdsmessig til deltakerne. Denne gevinsten kan realiseres ved å selge interessene i selskaper som utvikler grønn hydrogenteknologi ved utgangen av løpetiden for FutureEnergyBonds. Derfor er dette en engangs renteutbetaling som avhenger av den eksakte gevinsten som oppnås ved å selge interessene i utviklere av grønn hydrogenteknologi etter 5 år. Det er tre mulige rentescenarioer: A 0 %, B 7,7 % og C 12 %.

Kubussen

Investeringskriterier

Hydrogen
 • Grønn hydrogen

  Støtt hydrogen som en energiløsning for fremtiden.

  i
  Grønn hydrogen - Ytterligere informasjon

  Hydrogen er fremtidens energiløsning for mobilitet, oppvarming og industri. Grønn hydrogen, også kalt "fornybar hydrogen", er hydrogen som kommer fra en fornybar kilde og som produseres med bærekraftig energi. Dessverre produseres det meste av hydrogen fremdeles med fossilt drivstoff. Nesten all hydrogen som i øyeblikket produseres over hele verden er derfor såkalt "grå hydrogen". Grå hydrogen kan i øyeblikket produseres for ca. 1 euro per kilo. Dette er mye billigere enn grønn hydrogen, som koster 3 til 6 euro per kilo. Teknologi kan brukes til å legge til rette for en situasjon der grønn hydrogen kan være konkurransedyktig ved rundt 1 til 1,5 euro per kilo (basert på rapporter fra TNO2 og McKinsey&Company3).

  Den vanligste måten å lage grønn hydrogen på er elektrolyse (drevet av fornybar energi), som spalter vann til hydrogen og oksygen. Elektrolysemaskiner produserer det grønne hydrogenet på en praktisk måte. Ved å endre og forbedre teknologien i elektrolysemaskiner i betydelig grad, og gjøre dem mer effektive, kan grønn energi produseres til en konkurransedyktig pris.4  FutureEnergyFund investerer direkte i selskaper som arbeider med nettopp disse løsningene.

  Hvis det i tillegg er et rikelig tilbud av grønn elektrisitet (FutureEnergyFund investerer også direkte i vind- og solenergi), kan nye og effektive systemer med forbedrede prosesser som produserer i større skala, levere grønn hydrogen for 1–1,5 euro per kilo allerede om 3 til 10 år.5  
   

 • Mål

  Investere direkte i selskaper og/eller nyetableringer som utvikler grønn hydrogenteknologi gjennom bedre elektrolyse.

  i
  Mål - Ytterligere informasjon

  Det primære målet er å investere direkte i selskaper involvert i grønn hydrogenteknologi, med fokus på å forbedre elektrolysemaskiner som kan produsere grønn hydrogen til lavere kostnad.4 FutureEnergyFund vil investere i interesser i selskaper som gjør denne utviklingen mulig.

 • Hydrogenselskap

  Basert i Tyskland og/eller andre europeiske land, og teknologi anvendt på spesifikke områder.

  i
  Hydrogenselskap - Ytterligere informasjon

  Teknologi anvendt på områdene:

  • Lagring av elektrisitet
  • Strøm-til-gass
  • Industriløsninger
  • Strøm-til-varme
  • Mobilitetsløsninger
  • Forskning
 • Engangs fast bonusrente

  Det er 3 scenarioer:
  A 0%,
  B 7.7%
  C 12%.

  i
  Engangs fast bonusrente - Ytterligere informasjon

  Tilgjengelig gevinst som kommer direkte fra den økte verdien av investeringen i grønn hydrogenteknologi, etter salg av interesser ved utgangen av løpetiden på 5 år, utbetales delvis og forholdsmessig til deltakerne. Dette er en engangsbetaling med tre mulige faste rentescenarioer.

Vind
 • Wind turbines (in Germany, onshore)

  1. Eksisterende turbiner, i strømnettet, produserer energi. I drift for maksimalt 12 år.
  2. Nye turbiner, på utviklingsstadier, foreløpig ikke i strømnettet, venter på å bli fullført.

  i
  Wind turbines (in Germany, onshore) - Ytterligere informasjon

  Med nye turbiner på de siste stadiene av utvikling (byggetillatelser er gitt), er det en bygge- og utviklingsrisiko frem til vindturbinene koples til strømnettet. Fordelen er at det er mulig å kjøpe til lavere kostnad. Derfor er avkastningen relativt høyere.

 • Vindturbinprodusenter

  Topp 5 og/eller 12 andre varemerker.

  i
  Vindturbinprodusenter - Ytterligere informasjon

  Det er forskjeller mellom produsenter med hensyn til kvaliteten på teknologien og garantiene som tilbys. Når det investeres i de fem største: Enercon, Vestas, Siemens, Nordex og General Electric, gir det en forsikring om stabilt fungerende teknologi og best mulig tilgjengelighet. De andre 12 varemerkene: Vensys Energy, NEG-Micon, AN-Bonus, Gamesa, Senvion, Fuhrländer, Leitwind, Lagerwey, ENO, Südwind, Kenersys og Dewind; har også velfungerende vindturbiner, men sikkerheten er dårligere enn for de fem største. Innkjøpskostnadene er imidlertid lavere og den potensielle avkastningen høyere.

 • Energilovgivning

  EEG 2017 og/eller auksjonssystem.

  i
  Energilovgivning - Ytterligere informasjon

  Den tyske loven Erneuerbare Energien Gesetz 2017, garanterer vindturbiner bygget på grunnlag av denne ordningen, et visst kjøp til fast pris per kWh i en periode på 20 år etter tilkoplingen til strømnettet.6 Nye varianter av EEG gir mulighet for et auksjonssystem der prisen på det faste kWh-kjøpet bestemmes gjennom en auksjon. I prinsippet gjelder denne faste prisen også i 20 år, men den vurderes hvert 5. år, og det kan føre til at kWh-prisen faller eller stiger.7

 • Ønsket totalkapasitet for investering i vindenergi

  Ca. 78,1 GWh per år.

Solenergi
 • Solcelleparker (i Tyskland, på land)

  Eksisterende solcelleparker, fotoelektriske celler (PV), i strømnettet, produserer strøm. I drift for maksimalt 12 år.

  i
  Solcelleparker (i Tyskland, på land) - Ytterligere informasjon

  Alle prosjektrettigheter, som tillatelser, tomtebenyttelsesavtaler, prosjektavtaler (f.eks. avtale om levering av solcellepaneler, service- og vedlikeholdsavtaler osv.) finnes og er gjeldende.

 • Produsenter av solcelleparker

  Topp-varemerker og/eller varemerker i vanlig bruk.

  i
  Produsenter av solcelleparker - Ytterligere informasjon

  Det er forskjeller mellom produsenter med hensyn til kvaliteten på teknologien. Topp-varemerkene gir forsikring om stabilt fungerende teknologi og størst tilgjengelighet. Det er imidlertid ikke veldig store forskjeller i kvalitet når det gjelder solteknologi. Varemerker som er i vanlig bruk har også velfungerende solcellepaneler. Det dreier seg om den minste energikapasiteten de leverer. Innkjøpskostnadene og den potensielle avkastningen er høyere for solcelleparker som koster mindre og leverer samme kapasitet. Det er kapasitet som fører an.

 • Energilovgivning

  EEG 2017 og/eller auksjonssystem.

  i
  Energilovgivning - Ytterligere informasjon

  Den tyske loven Erneuerbare Energien Gesetz 2017, garanterer solcelleanlegg bygget på grunnlag av denne ordningen, et visst kjøp til fast pris per kWh i en periode på 20 år etter tilkoplingen til strømnettet.8 Nye varianter av EEG gir mulighet for et auksjonssystem der prisen på det faste kWh-kjøpet bestemmes gjennom en auksjon. I prinsippet gjelder denne faste prisen også i 20 år, men den vurderes hvert 5. år, og det kan føre til at innkjøpsprisen faller eller stiger.9

 • Ønsket totalkapasitet for investering i solenergi

  Ca. 105 GWh per år.

FutureEnergyFund

FutureEnergyFund gjør investering i bedre miljø enkelt og attraktivt. Med FutureEnergyBonds, investerer deltakerne i utviklingen av grønn hydrogen i kombinasjon med direkte investering i vindturbiner og solcelleparker i Tyskland, som skal levere grønn energi som er bærekraftig i fremtiden. Attraktiv, lønnsom investering går hånd i hånd med å bidra til overgangen til bærekraftig, grønn og rimelig energi.

Overgang til bærekraftig energi

Reduksjon av CO2-utslipp er livsviktig for vår evne til å beholde jorden som vi kjenner den i dag, og gi den videre til fremtidige generasjoner. Vi anser det som veldig viktig å bidra til overgangen til bærekraftig energi. Jo flere mennesker som engasjerer seg i denne oppgaven, jo raskere kan vi oppnå større effekt på økningen tilførselen av grønn hydrogen, og akselerere energiovergangen.

Ja, send meg mer informasjon.

Etter at du har fylt ut kontaktopplysningene her og sendt dem, vil du motta brosjyren og tilbudsdokumentet per e-post.

 • Klikk her for å be om informasjon hvis du er bosatt i Storbritannia

Kontakt oss gjerne per telefon (kontortiden er fra kl. 9 a.m. til kl. 5 p.m. CET), eller per e-post eller WhatsApp når det passer for deg. Våre kunderådgivere står til tjeneste og vil veldig gjerne hjelpe deg.

 • E-post
 • WhatsApp +31 (0) 6 30 49 71 28 +31 (0) 6 30 49 71 28

  Send oss e-postadressen via WhatsApp og du vil motta brosjyren og tilbudsdokumentet så snart som mulig. Eller send oss en melding om å ringe deg tilbake på en tid som passer deg.

Kubussen

WindShareFund

Det var WindShareFund som tok initiativet til FutureEnergyFund. Selskapet er basert i Nederland, og åpnet sitt første investeringsfond i april 2015, med investering i vindenergi i Tyskland. WindShareFund opprettet fire fond, med mer enn 1500 deltakere i 29 400 obligasjoner. Selskapet investerte ca. € 25 millioner i vindturbiner i Tyskland. Utstedelsen av ClimateBonds med CSSF-godkjent Prospekt ble fullført 1. juli 2021.10

WindShareFund

Climate Center Mariëndaal

FutureEnergyFund forvaltes fra Climate Center Mariëndaal, i Nederland, som nå er under utvikling av WindShareFund. Climate Center Mariëndaal realiserer, i samarbeid med næringsliv, stater, kunnskapsinstitusjoner og andre interessenter, et klimasenter og (forretnings)møtested der bærekraftig utvikling, i bred forstand, er sentral.11

Climate Center Mariëndaal

Sustainable Development Goals

FutureEnergyFund bidrar direkte til FNs mål for bærekraftig utvikling.12 To av de konkrete målene som støttes, involverer klimatiltak og rimelig, ren energi. Ønsker du å delta i denne aktiviteten og motta en attraktiv rente på investeringen din? Da bør du registrere deg nå.

Sustainable Development Goals
 1. IRENA, Global Energy Transformation, A Roadmap to 2050, irena.org.
 2. TNO, From Grey and Blue to Green Hydrogen, tno.nl and TNO, Ten Things you need to know about Hydrogen, tno.nl.
 3. McKinsey&Company, Energy Insights Hydrogen, mckinseyenergyinsights.com and McKinsey&Company, Global Energy Perspective 2021, mckinsey.com.
 4. Roland Berger, Bringing Hydrogen into the Mix: Opportunities for Growth, rolandberger.com and Roland Berger, Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities Vol. 2, rolandberger.com.
 5. Industry & Energy, Nel targets hydrogen price to 1.5 dollar per kilo by 2025, industryandenergy.eu.
 6. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 7. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 8. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 9. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 10. WindShareFund website, windsharefund.com.
 11. Climate Center Mariëndaal website, climatecentermariendaal.com.
 12. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development Goals, sdgs.un.org/goals.

Risks

Alle investeringer medfører økonomisk risiko. En investering i FutureEnergyBonds eksponerer deg mot debitorrisiko. Følgelig kan du tape (deler av) den opprinnelige investeringen. Det finnes også en risiko for at vi ikke vil være i stand til å utbetale rentene (hele beløpet) eller den potensielle gevinstdelingen, eller at du ikke vil være i stand til å finne en kjøper hvis du ønsker å selge før utgangen av løpetiden til FutureEnergyBonds. Du finner en detaljert oversikt over risikoer og fordeler i tilbudsdokumentet.