Vi investerar i framtiden för dagens energi

FutureEnergyFund investerar direkt i grön väteteknik, dess utveckling och i högkvalitativa vindturbiner och solcellsparker i Tyskand. FutureEnergyBonds ger 7,5% fast ränta per år, plus en möjlig engångsräntebonus på upp till 12%.

Isobaren
 •  
 • 7,5% fast årlig ränta och engångsräntebonus på upp till 125 efter 5 år
 • 100% från investeringar i väteteknik, samtidigt med en ökning av förnyelsebar vind- och solenergi
 • Investeringar i den tyska marknaden för förnybar energi: de strängaste myndighetsreglerna i Europa
 • Direkt koldioxidkompensation genom en kombination av befintlig vind och sol
 • Innovativ teknik och endast investeringar i högsta kvalitet

FutureEnergyBonds

Förnybar energi utvecklas idag mer än någonsin.1 FutureEnergyBonds utgörs av 100 procent gröna obligationer som gör det möjligt att investera i en kombination av utveckling med hög påverkan på grön väteteknik och högkvalitativa vindturbiner och i solcellsparker i Tyskland. En kombination mellan framtiden för vår energiförsörjning inom väte och en stabil bas i de nuvarande förnybara energilösningar som producerar den gröna energi som leder till en sådan framtid. En lönsam investering som garanterar ditt personliga bidrag till övergången till hållbar energi och grönt väte. FutureEnergyBonds finns i en total fondstorlek på 55 miljoner euro, 550 FutureEnergyBonds, 100 000,00 euro vardera.

När du väljer FutureEnergyBonds beviljar du ett lån till FutureEnergyFund N.V. Nio procent av medlen investeras direkt i andelar i företag som arbetar för att utveckla grön väteteknik. FutureEnergyFund N.V. kombinerar 91 procent av behållningen av emissionen från FutureEnergyBonds med banklån för att investera i flera vind- (45,5 %) och solcells-(45,5 %) parker i Tyskland. Du kommer att få en fast ränta på 7,5 procent per år under maximalt 5 år. Denna basränta garanteras av investeringen i vind och sol. Totalavkastningen kan därefter öka på grund av en möjlig engångsräntebonus på högst 12 procent i slutet av löptiden, som ett direkt resultat av en försäljning av andelarna i grön väteteknik.

Informationen på denna webbplats är förenklad reklam. Investeringsinformationen innehåller detaljerad information om FutureEnergyBonds. Möjliga investerare ska läsa investeringsinformationen för att fullt ut förstå möjliga risker och fördelar.
 

FutureEnergyBonds characteristics
 • Ränta

  7.5 %, fast per år, med kvartalsvisa utbetalningar

 • Maximal löptid

  5 år

 • Total obligationsemission

  55 000 000 euro (550 FutureEnergyBonds)

 • Nominellt värde per obligation

  100 000 euro (ett hundra tusen euro)

 • Valuta

  Euro (€)

 • Emissionskostnader

  Inga, dispens

 • Inlösen 100 %

  Ja

 • Bonusränta

  Ja, vid ett tillfälle, högst 12%.

  i
  Bonusränta - Ytterligare information

  Tillgänglig vinst som kommer direkt från värdeökningen på investeringen i grön väteteknik delas delvis ut proportionellt bland deltagarna. Denna vinst kan skapas genom försäljning av andelar i företag för grön väteteknik i slutet av FutureEnergyBonds löptid. Därför är detta en engångsränteutbetalning som beror på den exakta vinst som gjorts genom att sälja andelar i utvecklingen av grön väteteknik efter 5 år. Det finns tre möjliga räntescenarier: A 0 %, B 7,7 % and C 12 %.

Kubussen

Investeringskriterier

Väte
 • Grönt väte

  Stöd väte som en framtida energilösning.

  i
  Grönt väte - Ytterligare information

  Väte är den framtida lösningen för energi inom mobilitet, uppvärmning och industri. Grönt väte, även kallat ”förnybart väte”, är väte som kommer från en förnybar källa och som produceras med hållbar energi. Tyvärr produceras fortfarande det mesta vätet genom att använda fossila bränslen. Nästan allt väte som för närvarande produceras är därför så kallad ”grått väte”. Grått väte kan numera produceras för cirka 1 euro per kilo. Detta är mycket billigare än grönt väte som kostar 3 till 6 euro per kilo. Teknik ska förenkla processen så att grönt väte kan bli konkurrenskraftigt vid cirka 1 till 1,5 euro per kilo (baserat på rapporter av TNO2 och McKinsey&Company3).

  Det huvudsakliga sättet att skapa grönt väte är elektrolys (driven av förnybar energi), som klyver vatten till väte och syre. Elektrolyterna tillverkar praktiskt taget det gröna vätet. Genom att väsentligt ändra och förbättra tekniken för elektrolyter, vilket gör dem effektivare, kan grön energi produceras till ett konkurrenskraftigt pris.4 FutureEnergyFund investerar direkt i företag som arbetar med precis dessa lösningar.

  Om det dessutom finns en ymnig tillgång på grön el (FutureEnergyFund investerar även direkt i vind och sol), kan nya effektiva system med förbättrade produktionsprocesser i stor skala redan leverera grönt väte för 1–1,5 euro per kilo om 3 till 10 år.5

 • Mål

  Att investera direkt i utvecklingsföretag för grön väteteknik och/eller nystartsbolag som förbättrar elektrolysen.

  i
  Mål - Ytterligare information

  Det primära målet är att investera direkt i utvecklingsföretag för grönt väte vilka har ett fokus på att förbättra elektrolyter för att skapa grönt väte till en lägre kostnad.4 FutureEnergyFund kommer att investera i andelar i företag som gör denna utveckling möjlig.

 • Väteföretag

  Baserade i Tyskland och/eller andra europeiska länder och tekniken tillämpas för specifika områden.

  i
  Väteföretag - Ytterligare information

  Tekniken tillämpas på områdena:

  • Ellagring
  • Kraft-till-gas
  • Industrilösning
  • Kraft-till-värme
  • Mobilitetslösningar
  • Forskning
 • One-off fixed bonus interest

  Det finns 3trescenarier:
  A 0 %,
  B 7,7 %
  C 12 %.

  i
  One-off fixed bonus interest - Ytterligare information

  Tillgänglig vinst som kommer direkt från värdeökningen på investeringen i grön väteteknik efter en försäljning av andelarna i slutet av den femåriga löptiden. Vinsten delas delvis ut i proportion till deltagarna. Detta är en engångsbetalning med tre möjliga fasta räntescenarier.

Vind
 • Wind turbines (in Germany, onshore)

  1. Befintliga turbiner i elnätet, som producerar energi. Drift i maximalt tolv år.
  2. Nya turbiner i utvecklingsskeden, ännu inte uppkopplade till elnätet, vilket ska fullföljas.

  i
  Wind turbines (in Germany, onshore) - Ytterligare information

  Med nya turbiner i de slutliga utvecklingsstadierna (byggnadslov har lämnats) finns det en konstruktions- och en utvecklingsrisk tills vindturbinerna är anslutna till elnätet. Fördelen är att det är möjligt med köp till lägre kostnad. Därför är avkastningen förhållandevis högre.

 • Vindturbintillverkare

  De 5 bästa och/eller 12 övriga varumärken.

  i
  Vindturbintillverkare - Ytterligare information

  Det är skillnader mellan tillverkare vad gäller kvalitet och teknik och de garantier som lämnas. Vid investeringar i de fem bästa: Enercon, Vestas, Siemens, Nordex och General Electric, garanteras en stabil funktionsteknik och störst tillgänglighet. De tolv ytterligare varumärkena Vensys Energy, NEG-Micon, AN-Bonus, Gamesa, Senvion, Fuhrländer, Leitwind, Lagerwey, ENO, Südwind, Kenersys, Dewind har även välfungerande vindturbiner, men säkerheten är mindre än de fem bästa. Inköpskostnaderna är emellertid lägre och den möjliga avkastningen högre.

 • Energilagstiftning

  EEG 2017 och/eller auktionssystem.

  i
  Energilagstiftning - Ytterligare information

  Tyska lagen Erneuerbare Energien Gesetz 2017 garanterar vindturbiner byggda på basis av detta system till ett visst köp med fast kWh-pris för en tidsperiod på 20 år från anslutning till elnätet.6 Nyare versioner av denna lag stadgar ett auktionssystem i vilket priset på det fasta kWh-köpet fastställs genom auktion. I princip tillämpas även detta fasta pris i 20 år, men utvärderas vart femte år, utifrån vars resultat kWh-priset kan minska eller öka.7

 • Önskad total kapacitet för investeringar i vind

  Cirka 78,1 GWh per år.

Sol
 • Solcellsparker (i Tyskland, på land)

  Befintliga solcellsparker/solceller i elnätet, som producerar energi. Drift i maximalt tolv år.

  i
  Solcellsparker (i Tyskland, på land) - Ytterligare information

  Alla projekträttigheter som till exempel tillstånd, marknyttjandeavtal, projektavtal (t.ex. leveransavtal för solpaneler, service- och underhållsavtal etc.) finns och gäller.

 • Solparktillverkare

  Bästa varumärkena och/eller vanligt förekommande varumärken.

  i
  Solparktillverkare - Ytterligare information

  Det är skillnad mellan tillverkare vad gäller kvalitet och teknik. Hos de bästa varumärkena finns en garanti för stabil funktionsteknik och tillgängligheten är störst. Skillnader i kvalitet är dock inte särskilt stora inom solteknik. Vanligt använda varumärken har även välfungerande solpaneler. Allt handlar om den lägsta energikapacitet de kan tillhandahålla. Inköpskostnaderna är lägre och möjlig avkastning är högre i solcellsparker som kostar mindre och tillhandahåller samma kapacitet. Kapaciteten är en ledstjärna.

 • Energilagstiftning

  EEG 2017 och/eller auktionssystem.

  i
  Energilagstiftning - Ytterligare information

  Tyska lagen Erneuerbare Energien Gesetz 2017 garanterar solcellsanläggningar byggda på basis av detta system till ett visst köp med fast kWh-pris för en tidsperiod på 20 år från anslutning till elnätet.8 Nyare versioner av denna lag stadgar ett auktionssystem i vilket priset på det fasta kWh-köpet fastställs genom auktion. I princip tillämpas även detta fasta pris i 20 år, men utvärderas varjt femte år, utifrån vars resultat inköpspriset kan minska eller öka.9

 • Önskad total kapacitet för investeringar i sol

  Cirka 105 GWh per år.

FutureEnergyFund

FutureEnergyFund gör investeringar i en bättre miljö enklare och mer tilltalande. Med FutureEnergyBonds investerar deltagarna i utvecklingen av grönt väte kombinerat med investeringar direkt i vindturbiner och solcellsparker i Tyskland för att sörja för leverans av grön energi för en hållbar framtid. Attraktiva, lönsamma investeringar går hand i hand med att bidra till övergången till hållbar, grön och prisvärd energi.

Övergång till hållbar energi

Att minska koldioxidutsläppen är avgörande för framtiden för att behålla jorden så som den är idag och för att lämna den vidare till framtida generationer. Vi anser att det är mycket viktigt att bidra till övergången till hållbar energi. Ju mer människor engagerar sig i detta, desto snabbare kan vi skapa en större inverkan på att utöka tillgången på grönt väte och påskynda energiövergången.

Ja tack, skicka mig mer information.

Fyll i dina kontaktuppgifter här och du kommer inom kort att få broschyren och investeringsinformationen via e-post.

 • Personer bosatta i Storbritannien, klicka här för att begära information

Kontakta oss gärna per telefon (under kontorstid mellan kl. 9 a.m. och 5 p.m. CET), via e-post eller Whatsapp efter vad som passar dig. Kundtjänst finns för dig och hjälper gärna till.

 • E-post
 • WhatsApp +31 (0) 6 30 49 71 28 +31 (0) 6 30 49 71 28

  Lämna din e-postadress via WhatsApp och du får broschyren och investeringsinformationen inom kort. Eller skicka oss ett meddelande så ringer vi när det passar dig.

Kubussen

WindShareFund

WindShareFund har hämtat inspiration från FutureEnergyFund. Det i Nederländerna baserade företaget öppnade sin första investeringsfond i april 2015 genom att investera i vindenergi i Tyskland. WindShareFund skapade fyra fonder med mer än 1 500 deltagare i 29 400 obligationer. Företaget har investerat cirka 25 miljoner euro i vindturbiner i Tyskland. Emissionen av ClimateBonds med CSSF-godkänt Prospekt slutfördes framgångsrikt den 1 juli 2021.10

WindShareFund

Climate Center Mariëndaal

FutureEnergyFund förvaltas från klimatcentret Mariëndaal, Nederländerna, som för närvarande utvecklas av WindShareFund. Klimatcentret Mariëndaal skapar, i samarbete med företag, regeringar, kunskapscenter och andra intressenter, ett klimatcenter och en (företags-) mötesplats där hållbar utveckling i en bred mening är central.11

Climate Center Mariëndaal

Sustainable Development Goals

FutureEnergyFund bidrar direkt till FN:s mål för hållbar utveckling.12 Två av de konkreta mål som stöds involverar klimatåtgärder och prisvärd, ren energi. Skulle du vilja delta i denna verksamhet och få en attraktiv ränta på din investering? Dags att registrera sig nu.

Sustainable Development Goals
 1. IRENA, Global Energy Transformation, A Roadmap to 2050, irena.org.
 2. TNO, From Grey and Blue to Green Hydrogen, tno.nl and TNO, Ten Things you need to know about Hydrogen, tno.nl.
 3. McKinsey&Company, Energy Insights Hydrogen, mckinseyenergyinsights.com and McKinsey&Company, Global Energy Perspective 2021, mckinsey.com.
 4. Roland Berger, Bringing Hydrogen into the Mix: Opportunities for Growth, rolandberger.com and Roland Berger, Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities Vol. 2, rolandberger.com.
 5. Industry & Energy, Nel targets hydrogen price to 1.5 dollar per kilo by 2025, industryandenergy.eu.
 6. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 7. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 8. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017), erneuerbare-energien.de.
 9. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften, bmwi.de.
 10. WindShareFund website, windsharefund.com.
 11. Climate Center Mariëndaal website, climatecentermariendaal.com.
 12. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development Goals, sdgs.un.org/goals.

Risks

Alla investeringar innebär finansiella risker. En investering i FutureEnergyBonds utsätter dig för en gäldenärsrisk. Som en resultat av detta kan du förlora (en del av) din inledande investering. Det finns också en risk att vi inte kan betala ut (hela beloppet av) räntan eller den möjliga vinstdelningen, eller att du inte kommer att kunna finna en köpare om du vill göra en inlösen före FutureEnergyBonds förfallodag. Se investeringsinformationen för en mer ingående översikt över risker och fördelar.